Föreningens uppgift är att skapa medlemsnytta. Under de årliga strategidagarna ger medlemmarna input till vad de vill att föreningen ska göra inom områden forskning, kompetensspridning, omvärldsbevakning och påverkan. Resultaten hanteras sedan av fyra olika branschspecifika grupper; järn, stål, övriga metaller och pressgjutning. Idéerna ska sedan prioriteras och sedan genomföras. Under Gjuteridagarna redovisas hur arbetet fortgår och vilka resultat som kommit fram.

Den dagliga verksamheten sköts av anställda på Gjuteriföreningens kansli i Jönköping.