Klicka på bilden för att få se broschyren för Strategi 2020.

Under 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny strategi för Svenska Gjuteriföreningen. Den nya strategin är grundad medlemmarnas önskemål om aktiviteter i föreningen samt hur föreningen och branschen ska kunna förbli en viktig industri. Den nya strategin strävar mot en lönsam, uthållig och stark bransch. Detta ska göras genom fokus på sex områden som ska skapa medlemsnytta och föra branschen vidare.