Stiftelsen Silléns Innovationsfond delar i år ut priset för årets bästa innovation till:

Tomas Liljenfors, Bryne AB

För innovationen ”LOOP – ett kvalitetssäkringsverktyg för smält metall”

Med motiveringen:

”Förfiningar och förbättringar ger gammal idé användbarhet samt en ny produkt”

Tankar och provmetoder för att utröna en smältas flytbarhet och relaterade egenskaper har funnits länge men de metoder som tagits fram har varit för omständliga och inte fått någon större spridning. Provmetoden är en vidareutveckling av bl a ett prov beskrivet av Thyberg i Karlebo Gjuteriteknik. Årets pristagare har genom förfiningar, förbättringar och nytänkande fått fram ett användbart flytbarhetsprov, där flera grundläggande problem med tidigare använd teknik kunnat minskas så att en användbar provmetod blivit resultatet. Dessutom har det blivit en ny produkt.

Produkten blev ”LOOP – ett kvalitetssäkringsverktyg för smält metall”
LOOP är ett engångsverktyg för att kvalitetssäkra smält metall, anpassat för industriell användning. Med ny utformning och nya material har spiraltestet utvecklats till en metod anpassad för att kvalitetssäkra metallen inför gjutning. Verktyget kräver ingen efteranalys och på mindre än en halv minut får operatören veta om den smälta metallen håller måttet inför gjutning eller behöver justeras. Analysverktyget tillverkas i fibröst material av miljövänliga silikater.

Produkten tillverkas av företaget och finns nu tillgängligt på marknaden.

Bryne AB startade 2014 med målet att ta idéer till en kommersiell marknad genom egen utveckling och tillverkning i Sverige.