Genom samarbetet med Vattenfall får Gjuteriföreningens medlemmar ett rabatterat pris avseende el från vattenkraft som dessutom är miljöcertifierad och märkt med EPD som garanterar ursprung och ger spårbarhet.

Genom att köpa miljödeklarerad el får kunden en tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den miljöpåverkan elproduktionen har.

- Gjuteriföreningens uppgift är att skapa mervärde för medlemmarna. Vi ger nu medlemmarna möjlighet att få rabatt på miljöcertifierad el från vattenkraft. Därigenom kan man på ett mycket bra sätt även bidra till industrins hållbara utveckling, säger Peter Nayström, Generalsekreterare på Svenska Gjuteriföreningen.

Rabatten utgår med 0,6 kr/MWh på Vattenfalls ordinarie pris och erbjudandet till medlemmarna gäller till och med 2018-12-31.

- Genom att aktivt välja el märkt EPD (Environmental Product Declaration), som i vår överenskommelse kommer från vattenkraft, så tror jag det är positivt för våra medlemmar som kan använda det i sin egen kommunikation. Bra för kunderna, för miljön och bra för branschen med andra ord, säger Peter Nayström.

Vattenfall har tillämpat livscykelanalyser (LCA) sedan 1993 och har kompetens och erfarenhet inom området. Utvecklingen av miljödeklarationer (EPD) ökar möjligheten att objektivt informera om de komplexa frågor kring miljöpåverkan som är kopplade till framställningen av el och värme.

Vattenfall är det enda EPD-certifierade elbolaget i Sverige och har idag miljödeklarationer för hela vattenkraftsportföljen, samt för el från vindkraft och från kärnkraft.

- Vi på Vattenfall hoppas att vi gemensamt med Gjuteriföreningen kan utveckla ett samarbete som innebär flera fördelar för både föreningens medlemmar och oss. Detta samarbete tror vi gynnas av att båda parter är intresserade av en bra miljömässigt anpassad elleverans. Genom att erbjuda elleverans med en EPD certifiering, som produceras i Luleå- eller Göta älv, uppnår vi detta, säger Magnus Westberg, säljchef för verkstadsindustri på Vattenfall Företagsförsäljning.

Om Vattenfall

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver Vattenfall energihandel och producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft. Vattenfall är Nordens största leverantör av livscykelcertifierad el kallad EPD.