Casting Innovation Centre (CIC) är ett världsledande forsknings-, utvecklings- och utbildningscenter, placerat i Jönköping. Arbetet i CIC är inriktat på att stärka svensk gjuteriindustri och fokuserar på områdena; materialteknik, processteknik och produktutveckling av gjutna komponenter.

Swerea SWECAST och Jönköping University driver Casting Innovation Centre (CIC), där gjuteriföreningen är en samarbetspartner.

Mer information finner du på www.castinginnovationcentre.se