Gjuteriföreningen använder sig av Swerea SWECAST som utförare när det gäller forsknings,- utvecklings- och konsultprojekt. Swerea SWECAST har unik kompetens inom gjuteriområdet och agerar exempelvis som opartisk expertkonsult, projektledare för forskningsprojekt och forskningspartner åt företag. Swerea SWECAST har också ett försöksgjuteri. Där bedrivs allt från utbildning, försöksgjutningar till tillverkning av prototyper. 

En utförligare beskrivning av Swerea SWECASTs tjänster, erbjudande och utrustning finner du på www.swereaswecast.se

Läs agendan:

Strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter 2013–2030
Världsledande på klimatsmarta och kostnadseffektiva gjutna produkter