Tidskriften Gjuteriet startades 1911 och gavs då ut av dåvarande Sveriges Gjutmästarförbund, som sedan ombildades till Sveriges Gjuteritekniska Förening. För utgivning av tidskriften Gjuteriet bildades 1993 bolaget AB Gjuteriinformation i Jönköping. Detta bolag ägs till 60 % av Sveriges Gjuteritekniska Förening (SGF) och till 40 % av Svenska Gjuteriföreningen (GF). För bolaget är en styrelse tillsatt med tre ledamöter från SGF och två från GF. Förutom utgivningen av tidskriften Gjuteriet driver bolaget också marknadsföring och försäljning av Gjuteriteknisk Handbok (Karlebo).


Styrelsen

Martin Wänerholm Swerea SWECAST Adj Föredragande 
Johan Ortfeldt Laholms Stål  Ordförande SGF
Fredrik Pettersson Stena Aluminium GF 
Christer Davidsson Volvo Powertrain GF 
Kaj Andersson KA Consulting SGF 
Christian Karlsson Älmhults gjuteri SGF 
 Diana Bogic Svenska Gjuteriföreningen  Adj