Genom en annons i Gjuteriet når du ut till hela den svenska gjuteriindustrin och dessutom till gjuteriernas leverantörer och kunder. Gjuteriet läses både av företagens ledning och av deras medarbetare som exempelvis produktionstekniker, konstruktörer och kvalitetsansvariga. Genom distribution till strategiskt viktiga inköpare inom svensk tillverkningsindustri når tidningen också ut brett inom flera olika branscher som exempelvis verkstads-, fordons-, telekom- och vindkraftsindustri.

Annonsinformation och priser 2016 pdf                                          

För annonsering i tidskriften kontakta:
Nils-Erik Wickman, Ad 4 You Media
tel: 08 - 556 960 13 fax: 08 - 556 960 19
n.wickman@ad4you.se

Färdigt annonsmaterial skickas till:
gjuteriet@swerea.se