För redaktion och produktion ansvarar Swerea SWECAST AB.

Ansvarig utgivare:  Johan Ortfeldt

Redaktör: Fredrik Lind tel: 036 - 30 12 17 - på bilden till höger

Bildredaktör: Christoffer Sandberg tel: 036 - 30 12 57

Prenumeration:  Karina Brandt tel: 036 - 30 12 53 

Adress: 
GJUTERIET
Box 2033
550 02 JÖNKÖPING

fax: 036 - 30 12 40
e-post: gjuteriet@gjuteriforeningen.se

Annonser: 
Ad 4 you media
Nils-Erik Wickman
tel: 08 556 960 13 
e-post: n.wickman@ad4you.se

Grafisk produktion: Christoffer Sandberg

Tryckeri:  Strokirk-Landströms AB