För redaktion och produktion ansvarar Swerea SWECAST AB.

Ansvarig utgivare:  Johan Ortfeldt

Redaktör & Prenumeration: Martin Wänerholm tel: 036 - 30 12 41

Adress: 
GJUTERIET
Box 2033
550 02 JÖNKÖPING

fax: 036 - 30 12 41
e-post: gjuteriet@gjuteriforeningen.se

Annonser: 
Ad 4 you media
Nils-Erik Wickman
tel: 08 556 960 13 
e-post: n.wickman@ad4you.se

Grafisk produktion: Strokirk-Landströms AB  

Tryckeri:  Strokirk-Landströms AB