Prenumerationen kostar för svenska prenumeranter 495 SEK + moms och för prenumeranter utanför Sverige 725 SEK.

Beställ prenumerationen av info@gjuteriforeningen.se