En nyligen genomförd studie visar på en markant klimatfördel att producera gjutna detaljer i Sverige. Att smälta metall för att tillverka ett ton gjutgods kräver lika mycket el oavsett var i världen smältningen sker. Skillnaden ligger i hur den nationella el-mixen är producerad. Har man hög fossilandel blir CO2-utsläppen höga. Till detta kommer klimatpåverkan från transporterna. Sverige ligger mycket bra till genom att vår el-mix i huvudsak produceras med vatten- och kärnkraft.  

Resultaten finns sammanställda i Gjuteriföreningens klimatindikator.  Klicka på bilen för att komma till den digitala versionen av klimatindikatorn.  

Gjuteriet har skrivit en kort artikel om klimatindikatorn. Läs den här.  Rapporten till klimatindikatorn finns tillgänglig på medlemssidorna i vår publikationsdatabas.