Låt oss prata aluminium

Inbjudan till nätverksträff och workshop

Svenskt Aluminium och Svenska Gjuteriföreningen i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping och RISE bjuder in till en nätverksträff och workshop med medlemmar från Profil, Gjutet och Plåt i syfte att skapa kontaktvägar och lära mer om varandras områden, möjligheter och kompetens.

Läs mer här: Networkshop - konsten att tänka aluminium tillsammans