Kompetensutveckling av alla medarbetare ökar företagets konkurrenskraft och stärker organisationens förmåga att leva upp till de krav på flexibilitet och teknisk utveckling som ställs av framtidens kunder på en allt mer global marknad för gjutna komponenter.

Varför kompetensutveckling?

  • Genom att ligga steget före i kompetensutvecklingen ökar den framtida konkurrenskraften hos företaget gentemot andra aktörer.
  • Kunnig personal ökar produktiviteten och sänker kassationen.
  • För att vara beredd och på ett proaktivt kunna möta nya och hårdare
    kundkrav.
  • Förbättrar möjligheten att kunna leva upp till såväl dagens som framtida krav
    i standarder och lagstiftning.

Inom ramen för CIC-samarbetet finns flera aktörer som tillhandahåller utbildningar på olika nivåer.