För att öka den svenska gjuteribranschens kompetens och konkurrenskraft har Svenska Gjuteriföreningen i samarbete med forsknings- och utbildningsinstitutet Swerea SWECAST, tagit fram ett flertal utbildningar. Utbildningarna är öppna för alla, men Svenska Gjuteriföreningens medlemmar har en förmånlig rabatt på 30 %* vid köp av utbildningar hos Swerea SWECAST.

Vi erbjuder utbildningar inom områden som materialteknik, simulering, produkt-, process- och produktionsutveckling samt energieffektivisering och Miljöskyddsteknik. Exempel på utbildningar ser du nedan

Konstruktion - gjutna komponenter
En kurs som har som mål att ge en ökad förståelse för de arbetsmetoder och hjälpmedel som finns vid utveckling av gjutna komponenter.

Under kursen får deltagarna kunskaper inom samtliga steg från konceptstadiet till en färdig komponent, och hur man genomgår dessa på kortast möjliga tid. Detta genom att använda den senaste tekniken för simulering och prototypframställning exempelvis genom 3D-printing av sandformar. Läs mer

Materialteknik - aluminiumkunskap
En kurs som ger en fördjupad kunskap om aluminium som gjutmetall.

Kursen tar även upp hur hanteringen av smältan påverkar slutresultatet. Andra ämnen som berörs är grundläggande metallkunskap, defekter och gjutlegeringar. Läs mer

Introduktion i gjuteriteknik
En kurs som ger en inblick i hela tillverkningskedjan från tacka till färdigt gjutgods.

Deltagarna får en bred genomgång av tillverkningskedjan och vilka metoder och material som finns att tillgå. Kursen tar även upp produktionsteknik och miljöfrågor. Studiebesök på gjuterier och praktiska övningar på Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping är andra inslag i kursen. Läs mer

Industrins miljöfrågor
En kurs där fokus ligger på industrins miljöfrågor och det regelverk som styr arbetsmiljöarbetet.

Under kursens gång ges flera konkreta exempel på hur gjuteriers och olika processers miljöpåverkan kan begränsas. Andra ämnen är omvandling av avfall till resurser samt aktuell lagstiftning. Läs mer

Hela kursutbudet hittar du på Swerea SWECASTs hemsida eller kan du ladda ner kurskatalogen här.

 

* Rabatten gäller t.o.m. december 2016