Efterfrågan på kvalificerade medarbetare med yrkeskunskaper inom gjutning är mycket hög, såväl i Sverige som utomlands. Svenska Gjuteriföreningen ger därför, tillsammans med Swerea SWECAST, utbildningen till kvalificerad operatör/tekniker vid Skandinaviska Gjuteriskolan i Jönköping.


Målgrupp
Utbildningen riktar sig i första hand till redan anställda inom gjuteriindustrin, men även personer från närliggande branscher kan vara aktuella. Målet med utbildningen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter inom någon eller några av de yrkesroller som förekommer i ett järngjuteri.

Läs mer om kvarlificierad operatörsutbildning här.

 

 Gjutdetalj 425 X 283