Dolda kompetensbrister orsakar varje år stora kostnader inom alla företag. Ökande kundkrav och nya kvalitetsstandarder ställer krav på att medarbetarnas kompetens skall dokumenteras. Samtidigt innebär kompetensutveckling av befintlig personal externa kostnader och produktionsbortfall.

För att snabbt och kostnadseffektivt kunna åtgärda kompetensbrister hos personal i våra gjuterier har Swerea SWECAST på uppdrag av Svenska Gjuteriföreningen utvecklat ett branschanpassat verktyg för validering av yrkeskompetens inom gjuteriområdet.

För de som önskar mer information om validering finns ett utförligt material här.