Gjuteriföreningen får ofta samtal från företag som letar efter gjuterier eller leverantörer. Då passar vi på att hänvisa till vår hemsida där man kan hitta mer information om våra medlemmar i vår inköpsguide.

För tillfället kan man enbart hitta våra medlemmar i inköpsguiden (på höger sida på skärmen). Men vi arbetar på att ta fram andra sätt att visa upp våra medlemmar.

Om du har några frågor, kontakta Diana Bogic på mejl eller telefon 036-726 78 07.

Markörerna på kartan visar var Gjuteriföreningens medlemsgjuterier är lokaliserade. För att enbart se vissa typer av gjutmetaller, förstora bilden (genom att klicka på ikonen överst till höger) och välj därefter bort de alternativ du inte vill ska synas (svart markör = järngjuterier, blå markör = stålgjuterier och röd markör = icke-järnmetallgjuterier).