Svenska Gjuteriföreningen företräder och bevakar gjuteriindustrins intressen i olika sammanhang. Att agera som opinionsbildare och remissorgan är en allt viktigare uppgift för vår organisation. Medlemskap kan efter prövning erbjudas gjuterier med produktion i Norden, leverantörsföretag med produkter eller tjänster relaterade till gjuteriindustrin samt företag som utvecklar, köper eller använder gjutna komponenter.

 

Medlemsnytta Gjutgods

Mera nytta:

Forskning

Energi och miljö

Kompetensutveckling