Omvärldsbevakning och lobbyverksamhet

Vi bevakar och påverkar vad som händer på miljö-, energi- och arbetsmiljöområdet 
En allt viktigare uppgift för Svenska Gjuteriföreningen som branschorgan är att påverka utvecklingen när det gäller lagar och krav som berör branschens företag. Inom miljö- och energi- och arbetsmiljöområdet är förändringstakten snabb och det är viktigt med goda kontakter med beslutsfattare såväl nationellt som på EU-nivå.
Bevakar och påverkar

CAEF 
Runt om i Europa har vi ett 20-tal institut och universitet som partners. I samarbete med dessa, liksom med den europeiska gjuteriorganisationen CAEF och dess olika arbetsgrupper, drivs flera gemensamma EU-projekt. Gjuteriföreningen innehar för närvarande ordförandeposten i forskningskommittén.
Läs mer om CAEF
 
 
WFO
Utanför Europa sker samarbeten via World Foundry Organisation, WFO. Genom Svenska Gjuteriföreningen samarbete med Swerea SWECAST ingår vi i WFO-gemenskapen.
Läs mer om WFO