Tillsammans är vi starka, och tillsammans gör vi skillnad! Det främsta skälet att bli medlem i Svenska Gjuteriföreningen är föreningens många medlemmar, som tillsammans ger oss möjligheter att påverka och förändra.

Andra viktiga motiv till att bli medlem är: 
 
• PÅVERKAN - Gjuteriföreningen tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och övriga beslutfattare

• FORSKNING - Möjlighet att påverka riktningen för industriforskning

• NÄTVERK - Möjlighet att delta i olika nätverk inom branschen

• MARKNADSFÖRING AV MEDLEMMAR - Medlemsföretagen marknadsförs via vår hemsida och genom Inköpsguiden som vi delar ut på mässor och konferenser

• HJÄLP - Tack vare gjuteriföreningens seniora nätverk kan man får hjälp med frågor som rör gjuteriverksamheten

• FORSKNINGSRAPPORTER - Fri tillgång till forskningsrapporter via e-bokhandeln

• KONTAKTER - Man får unika möjligheter att träffa kollegor och studera andra anläggningar, såväl i Sverige som utomlands

• GJUTERIET - Gratis prenumeration på tidskriften GJUTERET

 Vill du bli medlem? Fyll i nedanstående intresseanmälan så kommer någon från sekretariatet att kontakta dig inom kort. Information om avgifter finner du längst ner

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

Gjuterier
Avgiften baseras på lönesumman till gjuteriarbetare och antal producerade ton.
Minimiavgift: 10 000 kr

Leverantörer
Avgiften baseras på omsättningen av varor och tjänster som avser gjuteriindustrin.
Minimiavgift: 10 000 kr

Kund- gjutna komponenter
Avgiften baseras på värdet av inköpt gjutgods.
Minimiavgift: 10 000 kr