Svenska Gjuteriföreningen ägs av dess medlemsföretag, i dagsläget nästan 200 företag. Svenska Gjuteriföreningen är delägare i Swerea, en forskningsorganisation med inriktning mot material- och verkstadsteknik, som bildades 2005. Swerea är i sin tur ägare till Swerea SWECAST, som är branschens forsknings- och utbildningsinstitut i Jönköping, med knappt 50 anställda.

Ägarförhållandena och strukturen framgår av bilden nedan.

Ägandestruktur