Energi- och miljörådets uppgift är att hantera frågor som berör gjuteriernas arbetsmiljö, säkerhet, energifrågor samt frågor som berör gjuteriernas påverkan på vår yttre miljö.

Ledarmöter i rådet:
Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet - ordförande
Maria Welltén, Volvo GTO
Ingemo Fahlstedt, Xylem
Jakob Agrell, SKF Mekan
Anders Åkesson, Sandvik SRP AB
Per Widell, Johnson Metall
Kaj Andersson, Sveriges Gjuteritekniska Förening
Raul Carlsson, Swerea SWECAST - rådsadministratör