Våra medlemsprojekt som drivs inom Kompetensrådet är prioriterade kompetensprojekt utifrån branschens behov. Kompetens är och kommer att vara en helt avgörande faktor för framgång inom Svensk gjuterinäring. Vi jobbar för att hitta enkla, breda lösningar för kompetensutvecklingsarbetet hos våra medlemsföretag. Bl.a. så riktar vi in oss på att hitta webb-baserade distansutbildningar för en mer flexibel lösning för den enskilde individen men också för att hålla nere kostnader för våra medlemsföretag.

Här är samtliga ledamöter i Kompetensrådet:

Tomas Medin, Volvo GTO - ordförande
Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Pressgjuteri
Isak Hollinger,  Scania CV AB
Erik H. Larsson, SKF Mekan AB
Sandra Källebring, Global Castings Guldsmedshyttan AB
Lena Nystedt, Volvo GTO Powertrain Production
Michael Thörn, Husqvarna AB

Riktlinjer och arbetsformer för Utbildningsrådet.