Våra medlemsprojekt som drivs inom medlemsrådet är inriktade på att öka medlemsnytta. Omvärldsbevakning i Svenska Gjuteriföreningens regi ger medlemsföretagen aktuell information till låg kostnad. Studieresor och mässor arrangerad av föreningen skapar nya kontakter i omvärlden och stärker relation mellan deltagare och medlemsföretagen. Samverkan inom Svensk gjuterinäring är en viktig framgångsfaktor.

Här är samtliga ledamöter i Medlemsrådet:

Lars Alfredsson, AB Bruzaholms Bruk - ordförande
Anders Tegnemo, AB Mönsterås Metall
Håkan Sundell, Ankarsrum Die Casting AB
Hans Linnér, Ljunghäll AB
Johan Ortfeldt, Laholm Stål AB
Fredrik Pettersson, Stena Aluminium AB
Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen - rådsadministratör 

Riktlinjer och arbetsformer för Medlemsrådet.