Svenska Gjuteriföreningens viktigaste samarbetspartners är självklart våra nästan 200 medlemsföretag, i form av gjuterier, leverantörsföretag och företag som använder gjutna komponenter. Bland våra medlemmar finns allt från enmansföretag till globala koncerner med tusentals anställda. Ur föreningens perspektiv är alla medlemmar lika viktiga, och ett prioriterat mål är att alla medlemmar skall vara engagerade i vår verksamhet på ett eller annat sätt. Läs mer om våra medlemmar här.

Våra strategiskt viktiga partners väljs utifrån att de skall tillföra spetskompetens inom respektive område.  Upptagningsområdet kan vara lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Med vissa partners ingår vi långsiktiga bindande avtal, med andra kan samarbetet bestå i ett konkret projektarbete.

Några viktiga typer av samarbetspartners är;

Universitet och högskolor
Bland våra svenska universitet och högskolor har vi ett omfattande samarbete inom följande områden:

Swerea
Swerea är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Swerea består av fem dotterbolag (IVF, KIMAB, MEFOS, SICOMP och SWECAST) med olika fokusområden. Här kan du läsa mer om Swerea.


Sveriges Gjuteritekniska förening
Sveriges Gjuteritekniska Förening är den ledande föreningen för personer anställda i svensk gjuteriindustri, vid leverantörsföretag till denna och vid företag som köper gjutna komponenter.