Gjuteriföreningen får ofta samtal från företag som letar efter gjuterier, leverantörer eller företag som säljer gjutgods. Då passar vi på att hänvisa dessa personer till vår hemsida där man kan hitta mer information om våra medlemmar i vår inköpsguide.

För tillfället kan man enbart hitta våra medlemmar i inköpsguiden (på höger sida skärmen). Men vi arbetar på att ta fram andra sätt att visa upp våra medlemmar.

Om du har några frågor, kontakta Diana Bogic på mejl eller telefon 036-726 78 07.

Markörerna på kartan visar var Gjuteriföreningens medlemsgjuterier är lokaliserade. För att enbart se vissa typer av gjutningsmaterial, förstora bilden (genom att klicka på ikonen överst till höger) och välj därefter bort de alternativ du inte vill ska synas (svar markör = järngjuterier, blå markör = stålgjuterier och röd markör = icke-järnmetallgjuterier).