Medlemsprojekt

Följande projekt genomfördes under 2017:

• Omvärldsanalys
• Robust råsand
• Elektrostatiska pulversläppmedel
• Högpresterande gjutna aluminiumkomponenter
• Strukturerad defektprediktering
• Termisk Analys; Al- och Cu-bas fortsättning 
• Processtyrning i stålgjuteriet och renhet hos legeringsämnen (PDA)
• Processtyrning i stålgjuteriet Del 2
• Metalliska Material - Projektstöd mm
• Termisk Analys; Al- och Cu-bas fortsättning 2017 (Projektplan + Steg 1 2018 + Ev. Steg 2 2018)
• Renhet Al
• Miljöfrågor som kan motivera kommande forskningsinsatser inom gjuterinäringen
• Termisk - Analys Al och Cu 2017 Steg 1.

 

Information och status på medlemsprojekten för 2018 kommer inom kort. 

 

Vissa projektrapporter finns under fliken Publikationer på medlemssidorna.