Projektet Gjutmagistern

"Gjutmagistern" är namnet på det projekt som syftar till att utbilda specialister för forskning och industri. Projektet pågår från oktober 2013 till oktober 2019. Projektägare är Jönköping University med Ehsan Ghassemali som projektledare. Projektet är finansierat av KK-stiftelsen.

Projektet har resulterat i utbildningen Material och tillverkning (Teknologie magisterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning). Programmet är nätbaserat med några möten per kurs. Utbildningen finns på halvfart eller helfart.

För mer information om programmet besök http://ju.se/mot.

 

Gjuteriföreningens uppgift i projektet har varit att bidra med uppgifter om vad industrin behöver och önskar.  

Företag som deltar i projektet:

Bruzaholms Bruk AB

Bryne AB

Ljunghäll AB

AB Mönsterås Metall

Fundo Components AB

Husqvarna AB

Lundbergs pressgjuteri AB

Metallfabriken Ljunghäll AB

Nya Arvika Gjuteri AB

Scania CV AB

SKF Mekan AB

Volvo Group Trucks

Volvo Group Trucks Operations, Powertrain Production, Foundry

Xylem Sverige AB

 

Broschyr - (ladda ner)