Validering

Säkerställ rätt kompetens

Vilken grundläggande kompetens krävs för att vara operatör vid olika maskiner, mäta toleranser, jobba i ett flöde, bedöma säkerhet, förstå produktionsekonomi och så vidare? Eftersom svaren har visat sig vara lika för industrins olika branscher har Svensk industrivalidering utvecklat Industriteknik BAS tillsammans.

Med Industriteknik BAS får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion.
I baskonceptet säkerställs den lägsta kompetensnivå som krävs för arbetsinnehåll som återfinns i samtliga branscher och där kravet på kompetens för att klara jobbet är lika oavsett bransch. Kompetensbeviset fungerar i företag i samtliga branscher.


Kompetensområden i Industriteknik BAS

Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är kvalificerande och kvalitetsdrivande för arbete i industrin. Beskrivningen av vad som krävs inom varje område är hämtad direkt från verkligheten, via företag från samtliga branscher. Valideringsinnehållet är granskat och förankrat i samtliga branschorganisationer. Sättet att validera utgår från ett beprövat och väl använt koncept.


Kompetensområdet Gjuteri

Just nu pågår ett projekt som finansieras av Gjuteriföreningen för att koppla en gjuterimodul till Svensk Industrivalidering. Testet beräknas ta mellan två till tre timmar och återkopplingen av resultatet kommer att ske i direkt anslutning till provet. Återkopplingen ger dels resultatet och dels hur eventuella kunskapsluckor ska kunna täppas till. Planen är lansering i början av oktober 2019.


Vill du veta mer?

Per Ola Post
036-726 78 03
per.ola.post@gjuteriforeningen.se