Här är samtliga ledamöter i styrelsen för Svenska Gjuteriföreningen:


Anna Sabel från Emil Sabel AB
Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Pressgjuteri
Hans Linnér, Metallfabriken Ljunghäll AB
Håkan Herbertsson, Husqvarna AB   
Joakim Berlin, Foseco AB
Johan Ortfeldt, Sveriges Gjuterikniska förening 
Lars Alfredsson, AB Bruzaholms Bruk
Lena Nystedt, Volvo GTO Powertrain
Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet AB
Robert Ahlgren, Nya Arvika Gjuteri AB
Sven-Eric Stenfors, Scania CV AB

Adjungerade
Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium
Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen, sekr. - 
 

Stämmoprotokoll 7 maj 2015 

Stadgar för Svenska Gjuteriföreningen