Strategidagarna 2019

Välkommen till Svenska Gjuteriföreningens strategidagar den 2-3 oktober 2019 i Jönköping.

Strategidagarna är ett tillfälle för branschen att sätta riktningen för nästkommande års arbete inom föreningen. Årets tema är konkurrenskraftig och hållbar produktion, något som då även kommer vara det genomgående ämnet för presentationerna och workshopen.
I samband med Strategidagarna hålles även CIC:s forsknings- och kompetensöverföring.

Sista anmälningsdag är 15 september. Mer information om Strategidagarna 2019 och preliminärt program hittar du här.