Tillsammans stärker vi industrin

Vi på Gjuteriföreningen tror på en gjuteriindustri i världsklass, med tillväxt och konkurrenskraft via samverkan.

Nyheter från Gjuteriföreningen

Gjuteridagarna 2019 - utvärdering

Gjuteridagarna 2019 - utvärdering

Tack för ditt deltagande på Gjuteridagarna. Vi skulle uppskatta din feedback om konferensen så att vi kan göra Gjuteridagarna ännu bättre.

Läs mer
Business Climate Indicator - Euro Area

Business Climate Indicator - Euro Area

Nytt för medlemmar: Vi har uppdaterat medlemssidan Statistik CAEF med ny sektion: Business Climate Indicator - Euro Area. Rapport för januari 2019 finns att läsa där.

BCI Euro Area
Networkshop: Låt oss prata aluminium

Networkshop: Låt oss prata aluminium

UPPDATERAD: "Svensk aluminumindustri är duktiga på aluminium - i alla tre kategorier; Profil, Gjutet och Plåt. Men kan vi varandra?" Inbjudan till nätverksträff och workshop om aluminium.

Läs mer här
Tidningen Gjuteriet

Tidningen Gjuteriet

Gjuteriet är gjuteriindustrins branschtidning. Tidskriften ges ut 6 gånger per år med olika teman. Nu finns även en digital version av Gjuteriet.

gjuteriet.se
Gjuterihandboken

Gjuterihandboken

Handboken är ett kunskapsstöd för dem som arbetar i gjuterier eller studerar gjuteriteknik men är också till för alla som använder eller handlar med gjutna komponenter eller funderar på att göra det.

gjuterihandboken.se
Publikationer

Publikationer

Nu finns alla projektrapporter skrivna mellan 2006 till 2017 tillgängliga på våra medlemssidor. Logga in för att ladda ner.

Logga in
Klimatindikatorn

Klimatindikatorn

Jämför det svenska gjutgodsets fördelar jämfört med importerat gods.

Läs mer

Branschnyheter

Bli medlem i Gjuteriföreningen

Vill ni också bli medlem i Gjuteriföreningen? Klicka på länken för att få mer information.

Ansök om medlemskap

Samarbetspartners

En ideell förening för personer anställda i svensk gjuteriindustri, anställda vid leverantörsföretag eller vid gjutgodsköpande företag. Den anställde är medlem i Gjuteritekniska föreningen, medan företag är medlemmar hos Gjuteriföreningen.

Jönköping University är ett modernt lärosäte i Jönköping. Forskningen inom Material och tillverkning är inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material.

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

CIC är en internationell arena inom resurs- och kostnadseffektiv gjutna produkter, i syfte att stödja inom forsknings-, utveckling, innovation och kompetensutveckling. CIC är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, JU och Swerea SWECAST.

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material.

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. De tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Det är ett samarbete mellan Svenska Gjuteriföreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium