Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer. Vi har idag nästan 200 företag som medlemmar. Bland dessa finns såväl små- och medelstora företag, som globala koncerner som Volvo, Scania, Husqvarna, SKF m fl.

Våra medlemmar står för över 95 % av gjutgodsproduktionen i Sverige, vilket gör att Gjuteriföreningen är stark och väl förankrad inom branschen. Det betyder att vi kan tillvarata våra medlemmars intressen gentemot myndigheter, forskningsfinansiärer, skolväsende m fl. En viktig uppgift för Gjuteriföreningen är att initiera forskning och utbildning som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i den svenska gjuteriindustrin. Vårt arbete bedrivs i nära samarbete med bl. a. Jönköping University och forsknings- och utbildningsinstitutet Swerea.

 

 

Spara