- Vårt uppdrag är att skapa mervärden för våra medlemsföretag -

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer. Vi har idag nästan 200 företag som medlemmar. Bland dessa finns såväl små- och medelstora företag, som globala koncerner som Volvo, Scania, Husqvarna, SKF m fl.

Våra medlemmar står för över 95 % av gjutgodsproduktionen i Sverige, vilket gör att Gjuteriföreningen är stark och väl förankrad inom branschen. Det betyder att vi kan tillvarata våra medlemmars intressen gentemot myndigheter, forskningsfinansiärer, skolväsende m fl. En viktig uppgift för Gjuteriföreningen är att initiera forskning och utbildning som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i den svenska gjuteriindustrin. Vårt arbete bedrivs i nära samarbete med bl. a. Jönköping University och forsknings- och utbildningsinstitutet Swerea.

Vision

En gjuteriindustri i världsklass.
Tillväxt och konkurrenskraft via samverkan.

Exempel på våra tjänster:

  • Omvärldsbevakning och konkurrentanalyser
  • Produktionsutveckling och trender nationellt/internationellt
  • Import- exportanalyser, kundanalyser inom olika produktsegment
  • Analyser/undersökningar av enskilda/grupper av företag
  • Förmedling av kontakter mellan gjuterier och kunder

 

Om Oss 960X540

Spara