Vad får du som medlem

 • Möjlighet att delta i olika nätverk inom branschen – en mötesplats för svensk gjuteriindustri
 • Alla medlemmar har rösträtt på stämman och möjlighet att påverka föreningens arbete via strategidagarna
 • Tillgång till evenemang och material från CAEF
 • Information via
  - vår hemsida inklusive de som endast är avsedda för medlemsföretag
  - digitalt Nyhetsbrev en gång /vecka
  - linkedin
 • Möjlighet för leverantörer att ställa ut på Mini-mässan under gjuteridagarna
 • Sex nummer av tidskriften Gjuteriet
 • Fri tillgång till laglistor för miljö o arbetsmiljö som uppdateras två ggr per år.

 

Vad gör Gjuteriföreningen för sina medlemmar

 • Förmedlar förfrågningar om gjutgods till lämpligt/lämpliga gjuterier
 • Påverkansarbete
  • remissinstans för nya regler och lagar
  •  uppvaktar politiker lokalt, regionalt och nationellt
 • Representation av branschen på mässor, konferenser, andra evenemang
 • Kontakter med högskolor, universitet och forskningsinstitut
 • Aktiv part inom strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material kring utlysningar för FoU-projekt och kompetensutveckling
 • Samverkar med andra branschorganisationer
 • Omvärldsbevakning såväl nationell och internationell
 • Teknisk rådgivning av vårt seniora nätverk
 • Mediabevakning på hemsidan
 • Arrangerar branschevent
  • Gjuteridagarna
  • Strategidagarna
 • Samarbetar med Jönköping University och Swerea SWECAST inom forskningsplattformen CIC