Vad får du som medlem

 • Möjlighet att delta i olika nätverk inom branschen – en mötesplats för svensk gjuteriindustri
 • Alla medlemmar har rösträtt på stämman och möjlighet att påverka föreningens arbete via strategidagarna
 • Tillgång till evenemang och material från CAEF
 • Information via
  - vår hemsida inklusive de som endast är avsedda för medlemsföretag
  - digitalt Nyhetsbrev en gång /vecka
  - linkedin
 • Möjlighet för leverantörer att ställa ut på Mini-mässan under gjuteridagarna
 • Sex nummer av tidskriften Gjuteriet
 • Fri tillgång till laglistor för miljö o arbetsmiljö som uppdateras två ggr per år.
 • Genom samarbetet med Vattenfall får Gjuteriföreningens medlemmar ett rabatterat pris avseende el från vattenkraft som dessutom är miljöcertifierad och märkt med EPD som garanterar ursprung och ger spårbarhet. Läs mer här.

 

Vad gör Gjuteriföreningen för sina medlemmar

 • Förmedlar förfrågningar om gjutgods till lämpligt/lämpliga gjuterier
 • Påverkansarbete
  • remissinstans för nya regler och lagar
  •  uppvaktar politiker lokalt, regionalt och nationellt
 • Representation av branschen på mässor, konferenser, andra evenemang
 • Kontakter med högskolor, universitet och forskningsinstitut
 • Aktiv part inom strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material kring utlysningar för FoU-projekt och kompetensutveckling
 • Samverkar med andra branschorganisationer
 • Omvärldsbevakning såväl nationell och internationell
 • Teknisk rådgivning av vårt seniora nätverk
 • Mediabevakning på hemsidan
 • Arrangerar branschevent
  • Gjuteridagarna
  • Strategidagarna
 • Samarbetar med Jönköping University och Swerea SWECAST inom forskningsplattformen CIC