Vi förlänger sista anmälningsdag. Välkomna att anmäla er till Strategidagarna

 

Välkommen till Svenska Gjuteriföreningens strategidagar den 3-4 oktober. I samband med dagarna hålls även CIC:s forskning- och kompetensöverföringsdag den 2 oktober på Hotell Tylösand i Halmstad.

Vad ska vi forska om framöver för att vara i teknisk framkant? Hur gör vi branschen attraktivare för att locka arbetskraft? Vilken typ av omvärldsbevakning är nödvändig för vår framtida utveckling? Under Strategidagarna kommer vi tillsammans att diskutera vår branschs framtid och hur vi ska bli en lönsam, uthållig och stark bransch.

För de som önskar börjar vi den 3 oktober med ett studiebesök kl.9.00 till Höganäs anläggning i Halmstad där man producerar atomiserat järnpulver.

Efter lunch hålls föredrag där deltagarna får veta mer om vad framtiden har att erbjuda vår industri från ett tekniskt, finansiär, och marknadsmässigt perspektiv. Den 4 oktober blir det fokus på strategiarbetet under workshopen. Strategidagarna avslutas kl.14.00 den 4 oktober.

Den 2 oktober, i anslutning till Strategidagarna, kommer CIC att presentera pågående och avslutad forskning under CIC:s forskning- och kompetensöverföringsdag. CIC är en nationell samling av forskning, utveckling och utbildning för svensk tillverkningsindustrin inom gjutna material och komponenter. CIC drivs av Jönköping University, Swerea SWECAST och Gjuteriföreningen.
Dagen börjar kl.12.00 med en gemensam lunch och därefter följer presentationer. En kort workshop kommer också att hållas gällande den Strategiska forsknings- och innovationsagendan. Mer information om föredragshållare kommer längre fram. Dagen avslutas med en gemensam middag för deltagarna.

I samband med anmälan väljer deltagare om man önskar delta på båda evenemangen eller endast ett av dem. Arrangörerna bjuder på konferensavgiften (där ingår all mat och dryck (exkl. alkohol), deltagarna står själva för logi, 1629 kr exkl. moms per natt, i samband med utcheckning.


_____________________________________________________________________________________________________

 

CIC:s forskning- och
kompetensöverföringsdag 2 oktober

 
Lunch 12.00-13.00

Presentationer om pågående
och avslutad forskning

13.00-14.30

Fika

14.30-15.00

Presentationer om pågående
och avslutad forskning

15.00-17.00

Gemensam middag

18.00-21.00

 

Föredragen hålls av: 
Attila Dioszegi - Ny generation av analysmetoder vid stelning av gjutjärn.
Ehsan Ghassemali - Recent applications of electron microscopy in metal casting
Ehsan Ghassemali – Utveckling av nya material för högtemperatur applikationer – High Entropy alloys
Judit Svidro - Samproduktion inom projektet NGFS (New Generation of Foundry Sand)
Lennart Elmqvist - Zero Defects
Marie Fredriksson - High Performance
MohammadReza Zamani – Optimering av värmebehandlingsprocessen för aluminiumlegeringar med fokus på Al-Cu-Mg-Ag
Patrik Svanängen - Competence Transfer

_____________________________________________________________________________________________________

 

Strategidagarna 
3 oktober

 
Studiebesök Höganäs (valfritt) 9.00-11.30
Lunch 12.00-13.00
Kairos Future - omvärldsbevakning 13.00-13:45
Ekonomin och dess välmående, Bengt Roström, Nordea 13:45-14:30
Fika 14.30-15.00
Pia Sandvik, RISE 15.00-17.00
AI, Andreas Levande, Husqvarna  
Validering, Jessica Elfsberg  
Gemensam middag        18.30

 

Strategidagarna 
4 oktober

 
Genomgång av workshop                               8.30-8.45
Workshop (inkl. förmiddagsfika) 8.45-12.00
Lunch 12.00-13.00
Presentationer och avslut           13.00-14.00

 

Namn på föredragshållare kommer inom kort. För mer information kontakta Diana Bogic på diana.bogic@gjuteriforeningen.se.

Välkommen att anmäla dig