Välkommen till Svenska Gjuteriföreningens strategidagar den 3–4 oktober och CIC:s forskning- och kompetensöverföringsdag den 2 oktober på Hotell Tylösand i Halmstad.

Under Strategidagarna kommer vi tillsammans att diskutera vår branschs framtid och hur vi ska bli en lönsam, uthållig och stark bransch. Vad ska vi forska om framöver? Vilken kompetensutveckling behövs? Vilken typ av omvärldsbevakning är nödvändig för vår framtida utveckling? Detta är några av de viktiga frågorna som kommer att tas upp under dagarna.

Vi börjar den 3 oktober med en lunch och får därefter vi ta del av inspirerande föredrag där vi får veta mer om vad framtiden har att erbjuda vår industri. Den 4 oktober blir det fokus på strategiarbetet under workshopen. Strategidagarna avslutas kl 14.  

I anslutning till Strategidagarna kommer CIC att presentera pågående och avslutad forskning under CIC:s forskning- och kompetensöverföringsdag den 2 oktober. Vi börjar med en gemensam lunch och därefter följer presentationer och workshop. Vi avslutar med en gemensam middag. Mer detaljerad information kommer längre fram. I samband med anmälan väljer deltagare om man önskar delta på båda evenemangen eller endast ett av dem.

Under förmiddagen den 3 oktober erbjuder vi ett studiebesök för dem som önskar till Höganäs anläggning i Halmstad.

CIC:s forskning- och
kompetensöverföringsdag 2 oktober

 
Lunch 12.00-13.00

Presentationer om pågående
och avslutad forskning

13.00-14.30

Fika

14.30-15.00

Presentationer CIC

15.00-17.00

Gemensam middag med fördrink

18.00-21.00

 

Strategidagarna 
3 oktober

 
Studiebesök Höganäs (valfritt) 9.00-11.30
Lunch 12.00-13.00
Föredrag 13.00-14.30
Fika 14.30-15.00
Föredrag 15.00-17.00
Gemensam middag med fördrink 18.30

 

Strategidagarna 
4 oktober

 
Genomgång av workshop 8.30-8.45
Workshop (inkl. förmiddagsfika) 8.45-12.00
Lunch 12.00-13.00
Presentationer och avslut                  13.00-14.00

 

Namn på föredragshållare kommer inom kort. För mer information kontakta Diana Bogic på diana.bogic@gjuteriforeningen.se.

Välkommen att anmäla dig i början på augusti.