I Sverige finns i nuläget 100 gjuterier; 27 järngjuterier, 12 stålgjuterier, och 61 gjuteri som gjuter i övriga metaller dvs. icke-järnmetaller (mestadels aluminium). Bland kunderna dominerar fordonsindustrin som star för 70 procent av det totala tonnaget. Fordonsindustrin har också varit en av de största anledningarna till att gjuterier som gjuter i övriga metaller har ökat i produktion under 2016.  

Produktion

Från 2015 till 2017 har svensk gjuteriindustris produktion legat stadig på strax under 300 000 ton.

 Material (ton)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diff. % 2016-2017

 Järn

205 000

207 900

212 000

210 000

209 000

214 931

+ 2,8

 Stål

23 400

20 400

19 600

19 200

21 200

21 750

+ 2,5

 Övriga metaller

55 000

56 000

58 200

62 600

61 600

63 724

+ 3,4

 

Den starkaste och tydligaste ökningen kan ses bland pressgjuterier som gjuter i aluminium, främst till fordonsindustrin. Gjuterierna som gjuter I stål kämpar fortfarande men har sakta börjat återhämta sig från nedgången i produktion pga. de minskade inköpen från den norska stålindustrin och recessionen i gruvindustrin. Produktionen är ännu inte tillfredsställande, men den är stabil i nuläget. Företagen som varit i rekonstruktion är alla, utom ett, tillbaka till normal produktion.

Anställda

Efterfrågan på kvalificerade arbetare fortsätter vara hög i svenska gjuteriindustrin. Gjuterier letar kontinuerligt efter nya anställda och speciellt dem med en högre utbildning. I nuläget arbetar ca 7500 anställda i svenska gjuterier. Bland tjänstemännen så ligger branschen fortfarande på ca 10 % med högre utbildning. Ca 32 % av alla företag anser att det är svårt att anställa ingenjörer pga. den nuvarande ingenjörsbristen samt den höga efterfråga i alla industrier, inte bara gjuteriindustrin. För att attrahera flera ingenjörer till gjuteriindustrin så har Jönköping University påbörjat en masterutbildning på avancerad nivå inom Product Development, specialisation in Materials and Manufacturing.

Mer detaljerad statistik finns tillgänglig för våra medlemmar på de låsta sidorna.