Här är samtliga ledamöter i styrelsen för Svenska Gjuteriföreningen:

Lars Johansson, BLJ Invest AB - ordförande - på bilden till höger
Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet AB
Cajsa Lundberg, AB Lundbergs Pressgjuteri
Håkan Herbertsson, Husqvarna AB   
Hans Linnér, Metallfabriken Ljunghäll AB
Johan Ortfeldt, Sveriges Gjuterikniska förening 
Sven-Eric Stenfors, Scania CV AB
Lars Alfredsson, AB Bruzaholms Bruk
Malin Karlsson, SKF Mekan AB
Tomas Medin, Volvo GTO Powertrain
Joakim Berlin, Foseco AB
Robert Ahlgren, Nya Arvika Gjuteri AB

Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen, sekr. - adjungerad


Stämmoprotokoll 7 maj 2015 

Stadgar för Svenska Gjuteriföreningen